Products
HomeProducts Sorafenib Sorafenib Impurity 19
small
big

Sorafenib Impurity 19

CAT#: S05324
Product Name: Sorafenib Impurity 19
Synonyms: Carbamic acid, N-​[4-​[[2-​[(methylamino)​carbonyl]​-​4-​pyridinyl]​oxy]​phenyl]​-​, ethyl ester
M.F: C16H17N3O4
M.W: C16H17N3O4
CAS#: 2206827-12-3
Specification: 10mg/vial